Procedura o nadzoru pri obavljanju dnevnih aktivnosti, ulasku i izlasku korisnika