Posjeta ergoterapeutu Tomas Fajner-u

13.04.2019.god. JU „Dnevni centar za djecu i omladinu sa smetnjama i teškoćama u razvoju“ Berane posjetio je ergoterapeut Tomas Fajner. Svrha posjete je bila dvodnevna obuka za primjenu neurofidbek aparata.

Pored naših strucnih radnika pedagoškinje Slobodanke Rmuš, logopedice Ljiljane Živković i psihološkinje Ane Drobnjak obuci su prisustvovali i stručni radnici (psihološkinja i socijalni radnik) iz Dnevnog centra Cetinje.